Opknappen van De Kemp

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in februari was gesproken en gestemd over wat te doen met ons verenigingsgebouw De Kemp. Nieuwbouw of opknappen? Besloten werd tot een grondige opknapbeurt, van de fundering tot aan het dak. Een plan van aanpak werd opgesteld.