Nieuws

Oproep: Help wetenschappelijk onderzoek en doe mee met de moestuinmix!

Meld je uiterlijk 31 december vrijblijvend aan met je emailadres op cropmix.nl/moestuinmix. Wil je meer weten? Neem contact op via moestuinmix@wur.nl


Zet in je agenda!

ALV

Algemene Leden Vergadering

23 februari 2024


Het voorjaar van 2023 is vooral nat, wat een enorm contrast met het gortdroge vorige voorjaar!
Begin mei kwam de dagtemperatuur voor het eerst sinds een half jaar boven de 20 graden, wat uitzonderlijk is, en vervolgens vindt er nu een ware groen-explosie plaats.
Vooral de grassen zijn flink “met hun talenten aan het woekeren”!
Het belooft een vruchtbaar groeiseizoen te gaan worden.
VTV Schaarsbergen wenst alle tuiniers veel tuinierplezier en teeltsuccessen toe.

Toegangshek

Over het slot op het toegangshek hebben leden per email bericht ontvangen (de Nieuwsflits van 13 november 2022) 

Voorjaarsklusdag

Op zaterdag 3 juni vanaf 10.00 uur hielden we de Voorjaarsklusdag waarop we een paar uurtjes gezamenlijk wat klussen aanpakten op ons volkstuincomplex.
Vele handjes maken licht werk, ieders aanwezigheid is gewaardeerd, en het was gezellig! 
Berichten over de klusdag vind je HIER.
De Najaarsklusdag is op zaterdag 9 september, en die wordt traditioneel afgesloten met het Oogstfeest. Om alvast in je agenda te noteren dus!

Wisselteeltschema

Vanwege verplichte wisselteelt mogen aardappelen in 2023 alleen worden geteeld in Vak D van het Wisselteeltschema.
Ook vragen we je om door te geven aan de secretaris dat je aardappelen gaat telen. Via een WhatsAppgroepje kunnen we elkaar waarschuwen als de gevreesde Coloradokever gesignaleerd wordt.
Lees meer over nut en noodzaak van wisselteelt, en bekijk de tuinplattegrond HIER 

Tuintips

Lekker in de vrije natuur en frisse buitenlucht het land bewerken en je eigen onbespoten groentes kweken, wat een gezonde hobby! zou je denken, en dat is natuurlijk ook zo…
Maar toch zijn er ook bij het volkstuinieren wat “beroepsrisico’s” om zeker rekening mee te houden.
Lees bij de Tuintips over gezond en veilig tuinieren.
Bij VTV Schaarsbergen is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen écht niet toegestaan om ongedierte, plantenziekten of onkruid te bestrijden.
Twijfel je of een middel is toegestaan, bespreek dit dan openlijk, zo kunnen we tot een praktisch protocol komen.
Soms is het immers gewoonweg niet duidelijk of een “middeltje uit het tuincentrum” wel gewenst is, om te gebruiken in een moestuin midden in een natuurgebied.
Mechanische bestrijdingsmiddelen, zoals muizenvallen, zijn uiteraard wel gewoon toegestaan. (Pijl en boog, ook…)

-Gezond & Veilig tuinieren
-Gastvrij voor de Wilde Bij
-TIP: Inspiratie en Tuinrecepten in de rubriek OOGST
-Tuintips op andere websites vind je HIER bij de Links

Verenigingsnieuws

Leden ontvangen belangrijk verenigingsnieuws per email, de VTV Nieuwsflits.
Voor komende activiteiten zie de Agenda.

Ideeën, suggesties

Bij VTV Schaarsbergen kunnen leden in alle opzichten meepraten en meedenken aan “het grote plaatje”. Dus heb je ideeën, suggesties of vragen, laat het weten. 
We zijn een gevarieerde club mensen, divers en inclusief, en dat vinden we leuk én belangrijk. Daarom willen we ook dat volkstuinieren voor iedereen betaalbaar is.
Als tuinlid met een minimuminkomen ontvang je 50% korting op het onderdeel tuinhuur van de jaarlijkse contributiekosten.
(We hanteren hierbij als norm dat je in aanmerking komt voor een GelrePas.)
De Vereniging, dat zijn wij allen samen. Graag houden we de gevleugelde uitspraak van een groot man levend: “Het wordt steeds mooier op Schaarsbergen!”