Klusdag 4 juli 2020

Regen was voorspeld, maar gelukkig heeft de zon ook nog even geschenen. Na de koffie en de koek gingen bijna 30 leden aan de slag. Paden zijn schoongemaakt, het hek is geïnspecteerd en tegels zijn gelegd.

In memoriam Ton Jansen

Beste tuinvrienden, Ons bereikte het droeve bericht dat zaterdag 13 januari 2018 onze Pater Familias Ton Jansen van ons heen gegaan is, in bijzijn van z’n vrouw Alie en naaste familie. Een groot man is niet meer en wij blijven verslagen achter. Binnen de volkstuinvereniging VTV Schaarsbergen was Ton de grote drijvende kracht die de vereniging …

30-jarig jubileum

We hebben weer een fantastische jubileum dag beleefd.De Feestcommissie bestaande uit Nico Vlasveld, Antal, Sabine en Elsa had deze dag weer perfect georganiseerd. Extra mooi was de grote party tent die Dick heeft kunnen regelen. Iedereen had weer de heerlijkste hapjes uit eigen tuin gemaakt en Ton’s “Buitenkeuken” maakte weer overuren! Geweldig.  En dit allemaal voor de fantastisch …

Opknappen van De Kemp

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in februari was gesproken en gestemd over wat te doen met ons verenigingsgebouw De Kemp. Nieuwbouw of opknappen? Besloten werd tot een grondige opknapbeurt, van de fundering tot aan het dak. Een plan van aanpak werd opgesteld.