Klusdag 4 juli 2020

Regen was voorspeld, maar gelukkig heeft de zon ook nog even geschenen. Na de koffie en de koek gingen bijna 30 leden aan de slag. Paden zijn schoongemaakt, het hek is geïnspecteerd en tegels zijn gelegd.

Opknappen van De Kemp

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in februari was gesproken en gestemd over wat te doen met ons verenigingsgebouw De Kemp. Nieuwbouw of opknappen? Besloten werd tot een grondige opknapbeurt, van de fundering tot aan het dak. Een plan van aanpak werd opgesteld.

Ledendag 2014

Op de Ledendagen van VTV Schaarsbergen wordt indien nodig eerst geklust, met daarna een gezellig Eetfestijn.Het klussen is in 2014 weer zo goed verlopen dat er dit keer niets te klussen viel! Dus: direct door naar het Eetfestijn! Het was een gezellig samenzijn. Met heerlijke warme gerechten uit de Buitenkeuken van Ton, en de meegebrachte …