Klusdagen april en mei 2011

Op de Klusdagen wordt er hard gewerkt aan het onderhoud van het volkstuincomplex.

Enkele vrijgekomen tuinen moesten worden geruimd en gespit, en aan de oproep om te komen helpen werd door een groot aantal leden gehoor gegeven. Geweldig!

De opgeschoonde percelen zijn inmiddels weer verhuurd, en we wensen de nieuwe leden veel plezier met hun tuin!

Laat een reactie achter